Aktualności

Zapraszamy na seminarium pn.
"Metody i techniki usprawniania pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem pionizatora dynamicznego Stand&Go"
w dniach 07-08 kwietnia 2010 r.
Miejsce organizacji szkolenia:
Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia WSEiP w Kielcach Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Prezentacje

W celu zorganizowania prezentacji sprzętu należy:

-uzgodnić termin prezentacji z Activ-REH,

-zapewnić pomieszczenie, w którym dokonana będzie prezentacja pionizatora Stand&Go,

-zorganizować grupę 5-8 pacjentów,

-czas prezentacji ok. 3 - 4 godzin,

-prezentacja jest bezpłatna,

-podczas prezentacji każdy z obecnych pacjentów ma możliwość ćwiczenia w pionizatorze dynamicznym Stand&Go pod nadzorem doświadczonego rehabilitanta.

Turnusy

1 - 7.02.2010
1 - 7.03.2010
12 - 18.04.2010
10 - 16.05.2010
7 - 13.06.2010

Refundacja NFZ

nr umowy: 7-01286-1201

Activ-REH Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 41
01-755 Warszawa

tel. 22 663-20-83
fax 22 663-30-73
kom. +48 667 954 723
kom. +48 603 687 036


biuro@activ-reh.pl
info@activ-reh.pl

Konsultacje pacjentów:
Gabinet Kinezyterapii Activ-REH
Centrum Handlowe "PANORAMA"
Al. Witosa 31 lok. 108 I p
( Fundacja AVALON )

NIP: 525-23-77-037, REGON: 140667715,
Kapitał zakładowy spółki: 50.000,00 zł,
KRS 0000265014, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie

Odwiedzeń : 94516