Aktualności

Zapraszamy na seminarium pn.
"Metody i techniki usprawniania pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem pionizatora dynamicznego Stand&Go"
w dniach 07-08 kwietnia 2010 r.
Miejsce organizacji szkolenia:
Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia WSEiP w Kielcach Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Prezentacje

W celu zorganizowania prezentacji sprzętu należy:

-uzgodnić termin prezentacji z Activ-REH,

-zapewnić pomieszczenie, w którym dokonana będzie prezentacja pionizatora Stand&Go,

-zorganizować grupę 5-8 pacjentów,

-czas prezentacji ok. 3 - 4 godzin,

-prezentacja jest bezpłatna,

-podczas prezentacji każdy z obecnych pacjentów ma możliwość ćwiczenia w pionizatorze dynamicznym Stand&Go pod nadzorem doświadczonego rehabilitanta.

Turnusy

1 - 7.02.2010
1 - 7.03.2010
12 - 18.04.2010
10 - 16.05.2010
7 - 13.06.2010

Współpraca

Activ- REH współpracuje z osobami indywidualnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, ośrodkami rehabilitacyjnymi, szpitalami i klinikami, sklepami.

Osoby indywidualne w celu uzyskania statutu współpracownika przechodzą kompleksowe szkolenie z zakresu doboru, stosowania oraz wykorzystania pionizatorów Stand&Go w terapii pacjentów, które kończy się nadaniem certyfikatu. Jedynie terapeuci certyfikowami przez Activ-REH mają prawo zaproponować Państwu nasz sprzęt. Pozostałe jednostki uzyskują certyfikacje na odrębnych warunkach po zawarciu stosownych umów.

W celu potwierdzenia, czy dana osoba ma prawo sprzedaży naszego sprzętu mogą Państwo zażądać okazania przez nią oryginalnego certyfikatu wydanego przez Activ-REH. Sprzęt pionizujący Stand&Go jest sprzętem dobieranym INDYWIDUALNIE. Firma Activ-REH nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie ze sprzętu Stand&Go zakupionego przez pacjenta od osób prywatnych lub sprzętu wykonanego na wzór Stand&Go. Osoby oraz instytucje, które wykorzystują w terapii tzw. "samoróbki" działają niezgodnie z prawem i robią to często ze szkodą dla zdrowia pacjentów. W celu uzyskania bliższych informacji należy skontaktować się z działem marketingu: info@activ-reh.pl

Odwiedzeń : 94517